Naváranie laserovým lúčom

Naváranie laserovým lúčom

Laser

Vykonávame opravy nástrojov navarovaním špeciálneho vysokopevného prídavného materiálu LASERovým lúčom (pod mikroskopom v ochrannej atmosfére), bez zmeny fyzikálnych vlastností základného materiálu, pri zaistení požadovanej tvrdosti a pevnosti návaru.

Široké možnosti využitia pri výrobe, oprave, zvyšovaní životnosti náradia

  • možnosť zvarovania a navarovanie všetkých druhov ocelí (pred i po tepelnom spracovaní), bronzu, mosadze, zliatin hliníka, atď.
  • oprava poškodených a opotrebovaných tvarových foriem na lisovanie výliskov z plastov
  • oprava poškodených a opotrebovaných tvarových častí foriem na odlievanie odliatkov zo Zn, Al a Cu zliatin
  • oprava tvarových častí foriem na výrobu výliskov z gumy
  • oprava poškodených strižných nástrojov
  • oprava tvarových častí lisovacích nástrojov na výrobu výliskov z plechu
  • vytváranie nových vrstiev materiálu s dosiahnutím vysokej tvrdosti a oteruvzdornosti naváranej vrstvy
  • zváranie súčiastok zo špeciálnych zliatin v dentálnej technike, v optike, v zlatníctve, v zdravotníctve, v elektrotechnike, atď.

Príklady použitia

laser_1laser_4 laser_3laser_2